Image
Image
Image


Verhaal van een Nederlands gezin dat naar Nieuw Zeeland emigreerde

Deze website vertelt het verhaal van een Nederlands gezin met vijf kinderen die naar het platteland van Nieuw Zeeland zijn verhuisd. Voor wat wellicht de rest van hun leven is. Het is een verhaal van hoop en dromen, maar ook van twijfel en gemengde gevoelens. Van nieuwe indrukken en oude gewoontes.

Emigreren is 'in' tegenwoordig. Meer mensen dan ooit verlaten alles en iedereen dat ze bekend en vertrouwd is om een nieuwe toekomst op te bouwen in een vreemd en soms ver land.
Wellicht vinden aspirant emigranten onze belevenissen leuk of leerzaam om te lezen en de lezer is dan ook van harte welkom om ons wel een wee te volgen.
Ons verhaal is er een van een lach en een traan en is zeker geen standaard waaraan anderen zich zouden moeten toetsen.

Ons verhaal is precies dat: ons verhaal, en anderen die ook willen emigreren hebben een andere achtergrond, zullen andere beweegredenen hebben, andere verwachtingen hebben en een ander leven leiden.

Maar al die mensen die ook emigratie plannen hebben, naar Nieuw Zeeland of naar een ander land, en die deze website lezen wensen wij geluk, wijsheid, humor en het optimisme dat nodig is om jezelf en je gezin over te planten naar een nieuwe cultuur, een nieuwe taal aan te leren en je draai te vinden in een nieuw land.

Wie wil reageren is van harte welkom om dat te doen.

Wellicht heeft u onze website gevonden omdat u informatie zoekt over Nieuw Zeeland of over emigratie naar Nieuw Zeeland, en ons emigranten verhaal vertelt over wonen en werken in Nieuw Zeeland, en over verhuizen naar Nieuw Zeeland. Maar wellicht heeft u vragen die deze website niet beantwoordt en u bent dan ook van harte welkom om ons te schrijven.image

image
schapen op de weg - onze enige kans op een file

Foto's kijken
image

image